пʼятниця, 22 липня 2022 р.

Нормативні документи кабінету інформатики 2022-23

Закони України

Закон України “Про освіту” (від 05.09.2017 № 2145-VIII)
Закон України “Про повну загальну середню освіту” (редакція від 16.01.2020)

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 “Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”

Положення про сертифікацію педагогічних працівників від 27 грудня 2018 р. № 1190

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” (від 23 листопада 2011 р. № 1392)
Постанова Кабінету Міністрів України “Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти” (від 30 вересня 2020 р. № 898)

Накази і листи МОНУ


Перелік документів для кабінету інформатики та інформаційних технологій

 1. Лист МОН України № 1/9-497 від 17.07.2013 “Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів“.
 2. Акт введення в експлуатацію (оформлюють під час створення чи переобладнання кабінету до складу комісії входять представники відповідних органів державного нагляду — охорони праці, пожежної безпеки та ін.)
 3. Акт дозволу на проведення занять, який оформлюється щорічно на початку навчального року (оформлюють перед початком нового навчального року)
 4. Акт перевірки заземлення.
 5. Схеми ЛОМ класу, школи
 6. Журнал проведення інструктажу з питань охорони праці.
 7. Інструкції щодо роботи учнів на робочому місці (готується ґрунтуючись на «Положенні про кабінет обчислювальної техніки» та виписки з СанПіН).
 8. Інструкція з питань охорони праці (готується ґрунтуючись на «Правилах безпеки під час навчання в кабінетах інформатики ЗНЗ»).
 9. Інструкція з протипожежної безпеки та гасіння пожежі.
 10. Копія наказу керівника навчального закладу щодо призначення завідуючого кабінетом.
 11. Посадова інструкція вчителя інформатики
 12. Інвентарна книга кабінету.
 13. План евакуації з кабінету у аварійних ситуаціях.
 14. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН від 20.05.2004 № 407)
 15. Санітарний паспорт кабінету.
 16. Санітарні правила та норми при проведенні занять із комп’ютерною технікою (Наказ МОЗ України “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”)
 17. Список учнів з порушенням зору (підготовлений медичним працівником школи).
 18. Опис вправ для зняття зорової та фізичної втоми.
 19. Графік роботи кабінету.
 20. План роботи в кабінеті на поточний навчальний рік.
 21. Паспорт кабінету (У зв’язку з втратою чинності ДСанПіН 5.5.6.009-98 цілком обґрунтованим буде оформлення паспорта кабінету інформатики за формою, що подана в додатку 1 до Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів)
 22. Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у поточному навчальному році.
 23. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
 24. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики (Додаток до п. 5.3 розділу Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання ЗНЗ)
 25. Картотека електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)

Техніка безпеки та охорона праці

Наказ МОНУ № 974 від 15.08.2016  “Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (ДНАОП 0.00-1.21-98)

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 81 від 16.03.2004  “Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Програма первинного інструктажу з питань охорони праці з учнями в кабінеті

Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності

Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів