Нормативні документи кабінету інформатики
Нормативні документи кабінету інформатики 2022-23

наказ ДО і Н Запорізька обласна адміністрація наказ 3380/03.2-15 наказ МОН України 

Журнал первинних інструктажів: 
№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові особи, яку інструктують
Дата проведення інструктажу особи, яка проводила інструктаж
Клас
Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка проводила інструктаж
Підпис
особи, яка проводила інструктажособи, яку інструкту-вали

Первинний інструктаж проводиться на початку навчального року, наприкінці навчального року перед канікулами, а також перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на уроках, де проводиться лабораторна чи практична робота.
Первинний інструктаж  проводиться на початку занять у кабінеті (в І і ІІ семестрі),  перед початком канікул. Запис про проведення даного інструктажу здійснюється в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кабінеті.
До первинних інструктажів необхідно включити питання електробезпеки, правила внутрішнього розпорядку в кабінетах, питання пожежної безпеки, правила поведінки з отруйними, вибухонебезпечними речовинами, надання медичної допомоги при ураженні електричним струмом, правила і вимоги гігієни та санітарії, порядок дій у надзвичайних ситуаціях.
Журнали інструктажів повинні бути пронумерованими, прошнурованими і скріпленими печаткою керівника навчального закладу.
Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо) реєструється в журналі обліку навчальних занять,  на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.
Позаплановий інструктаж проводиться в разі порушення учнями вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань, у разі нещасних випадків за межами закладу освіти.
Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів, що зберігається в кожному кабінеті.
Цільовий інструктаж проводиться  у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання території, робота на навчально-дослідній ділянці). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється в журналі реєстрації інструктажів.
Учні розписуються в журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу.

Інструкції  з охорони праці, затверджуються, про що повинен бути написаний наказ:

м. Запоріжжя

«___» __________20__ р.                                                                                   № _____

Про затвердження інструкцій
з охорони праці      

     Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» і «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» та з метою попередження травматизму серед учасників навчально-виховного процесу, а також підвищення персональної відповідальності за стан робочих місць
 НАКАЗУЮ:
  1. Затвердити посадові інструкції для педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу школи.
  2. Затвердити інструкції з охорони праці для кабінетів: фізики, хімії, біології, інформатики, шкільних майстерень, спортзалу, кабінету допризовної підготовки та тиру, а також при проведенні позашкільних, позакласних та масових заходів.
  3. Затвердити інструкції з охорони праці для обслуговуючого персоналу, а також з електро- та пожежної безпеки.
  4. Відповідальність за організацію виконання даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи ____________________.
  5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
№ з/п
Дата
Клас
Назва інструктажу, назва інструкції
Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка проводила     інструктаж
Підпис особи, яка проводила інструктаж
Директор     
Зразок сторінки для ведення інструктажу в одному класі
Клас_____________

№ з/п
Прізвище, ім’я учня
Дата
Підпис учня
Підпис вчителя
Дата
Підпис учня
Підпис вчителя
Дата
Підпис учня
Підпис вчителя
1.


2.


3.


4.


Немає коментарів:

Дописати коментар